Analizy ekonomiczne

Analiza ekonomiczno-finansowa to podstawa każdego dobrego biznes planu, a co za tym idzie prawidłowego zarządzania Firmą zapewniającego jej rozwój i przynoszenie zysków.

 

Perfecta Audit Services na podstawie prowadzonych zapisów księgowych, w uzgodnionym wcześniej odpowiednim dla danego przedsięwzięcia planie kont  sporządza analizy ekonomiczne, umożliwiające Zarządom i organom Nadzorczym Firm podejmowanie trafnych decyzji strategicznych.

 

Analiza ekonomiczno-finansowa jest niezbędna w kontaktach handlowych z innymi Firmami – w szczególności w postępowaniach przetargowych, będących podstawą wszystkich dużych przedsięwzięć.

 

Dokumentacja analityczna jest również niezbędna przy pozyskiwaniu przez Firmy kredytów bankowych będących nieodzownym narzędziem do prowadzenia szeroko zakrojonej działalności gospodarczej.

 

Analizy ekonomiczno-finansowe tworzone są w oparciu o dostępne standardy rachunkowości, w tym międzynarodowe "Feasibility Studies", uwzględniając cele, którym mają służyć oraz specyfikę strukturalną i branżową danej Firmy.

Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek