Accountancy services form

Contact
Person for contact

for individuals, corporate, fixe-rate

Number of contractors

Administratorem danych jest Perfecta Audit Services sp. z o. o. z siedzibą we Warszawie przy ul. Grójeckiej 38, 02-314 Warszawa. Kontakt e-mail: perfecta@audit.pl. Twoje dane zbierane są w celu umożliwienia stworzenia oferty na usługi księgowo autytorskie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO).