Audit services form

Contact

FIFO, LIFO, valuation, average

Accounting Act, MSR, MSSF, GAAP, other

Range of investment activity

Range of investment activity
Number of domestic partners
Number of foreign contractors
Person for contact

Administratorem danych jest Perfecta Audit Services sp. z o. o. z siedzibą we Warszawie przy ul. Grójeckiej 38, 02-314 Warszawa. Kontakt e-mail: perfecta@audit.pl. Twoje dane zbierane są w celu umożliwienia stworzenia oferty na usługi księgowo autytorskie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO).