Usługi rachunkowe

Głównym polem aktywności Perfecta Audit Services od 1991 roku są usługi rachunkowe.

Przez cały ten okres obsługiwaliśmy Firmy z wielu obszarów działalności gospodarczej - z polskim i zagranicznym kapitałem. Księgowanie dokumentów w ramach polskich przepisów finansowych i ich niezliczonych interpretacji prawnych, dla tak różnych podmiotów ze świata globalnej gospodarki, wymaga stosowania niestandardowych rozwiązań - specjalnie konstruowanych planów kont księgowych i skomplikowanego raportowania.

Te dwadzieścia kilka lat - to okres doświadczeń, budowania pozycji na rynku, renomy oraz dowód naszej kompetencji i skuteczności.

Klientami Perfecty były wchodzące na polski rynek spółki koncernu Bertelsmanna, wydawnictwa BECK i LANGENSCHEIDT, firma Stanley Sales and Marketing, dziesiątki podmiotów gospodarczych: produkcyjnych, handlowych, usługowych, deweloperów, przedstawicielstw zagranicznych korporacji  - o różnorodnych powiązaniach w międzynarodowych grupach kapitałowych.

Dzisiaj na rynku polskim to potężne, znane marki, posiadające duże, własne  oddziały księgowe. Zaszczytem była dla nas kilkuletnia z nimi współpraca, gdy zaczynali tutaj działalność. Pozostało nam doświadczenie i satysfakcja otwarcia Polski na świat międzynarodowej gospodarki.

Na rynku usług księgowych pojawiły się obecnie bardzo tanie oferty. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że ograniczają się one jedynie do rejestracji dokumentów w systemie komputerowym.

Dla wielu małych podmiotów gospodarczych, prowadzących standardową działalność, gdzie występują proste, powtarzalne dokumenty – zakres usługi księgowej proponowany w takich ofertach zapewne wystarczy. Problem zaczyna się, gdy konieczne jest nie samo wprowadzanie dokumentów, lecz analiza umów, powiązań kapitałowych Firm, rozliczenie księgowe zakupu środków trwałych, rozliczenie transakcji zagranicznych - szczególnie wewnątrzwspólnotowych, przygotowanie wniosków dotyczących kredytów, dotacji albo opracowanie wyjaśnień dla Urzędu Skarbowego czy w ostateczności obsługa kontroli podatkowej.

Księgowość to nie tylko rozliczenia urzędowych podatków, ale podstawowe narzędzie umożliwiające zarządzanie Przedsiębiorstwem tak, aby było ono zdolne do rozwoju, a co za tym idzie przynoszenia zysków. Perfecta Audit Services jest partnerem do współpracy na takim poziomie kompetencji.

Dlatego nasza propozycja - to kompleksowa obsługa księgowa – zaczynając od zbudowania odpowiedniego do prowadzonej działalności planu kont, zasad rachunkowości, procedur związanych z przygotowaniem dokumentów, ich opisywaniem i obiegiem, poprzez wprowadzanie do księgowego systemu komputerowego, a kończąc na analizie wyników, raportowaniu dla Zarządu i Właścicieli oraz składaniu deklaracji i wyjaśnień w Urzędach Skarbowych, KRS, ZUS czy w GUS.

Obsługa nie jest anonimowa - każdy Klient stale współpracuje z Księgowym oddelegowanym do obsługi jego Firmy, a co za tym idzie doskonale zorientowanym w jej specyfice.

Organizacja i komfort współpracy  to kolejny z naszych priorytetów, dlatego dla Firm o dużej liczbie dokumentów, proponujemy, aby Księgowy Perfecty pracował na miejscu u Klienta, w oparciu o nasze narzędzia pracy w postaci terminalu komputerowego systemu F-K.

W ramach usług rachunkowych prowadzimy:

 • księgi handlowe – tzw. pełną księgowość;
 • podatkowe książki przychodów i rozchodów;
 • ewidencję finansową dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Fundacji i Stowarzyszeń;
 • rozliczenia ryczałtowe;
 • przygotowanie zakładowych planów kont (polityki rachunkowości), również dla ewidencji rozliczania środków finansowych z Unii Europejskiej;
 • ewidencję księgową dotacji i funduszy unijnych;
 • usługę sporządzania sprawozdań finansowych;
 • doradztwo w dziedzinie podatków i rachunkowości;
 • raportowanie dla Zarządu i Właścicieli firm;
 • przygotowanie dokumentacji finansowej i sprawozdań dla NBP i GUS;
 • usługę reprezentowania Klienta, na podstawie jego upoważnień, podczas audytu i kontroli podatkowej;
 • przygotowanie wniosków kredytowych, biznes planów;
 • sporządzanie dokumentacji  finansowej na potrzeby konsolidacji w ramach grup kapitałowych.

Dla Firm, które samodzielnie prowadzą swoją księgowość, podejmujemy się:

 • całorocznego nadzoru nad prowadzonymi księgami rachunkowymi;
 • wyprowadzaniem zaległości w księgach rachunkowych;
 • doradztwa z zakresu podatków i rachunkowości.

 

Wypełnij formularz

Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek