Zakładanie spółek

Założenie i rejestracja nowej spółki cywilnej i spółki zoo

- doradzimy jak założyć spółkę cywilną, spółkę zoo,

- ustalimy niezbędny kapitał, lub aport, który ma być wprowadzony do firmy,

- pomożemy określić rodzaj działalności firmy – wybierając pozycje PKD (REGON),

- przygotujemy umowę spółki, akt notarialny, wniosek do KRS,

- zajmiemy się dokumentacją zgłoszeniowej do PIP,

- przygotujemy zgłoszenia firmy i pracowników w ZUS,

- sporządzimy dokumentację zgłoszeniową do urzędów wojewódzkich (opłaty środowiskowe),

- ustalimy w GUS ramy wymaganej sprawozdawczości.

 

Przekształcenie, zawieszenie lub likwidacja spółki

- przygotujemy uchwały wspólników o przekształceniu lub rozwiązaniu spółki,

- sporządzimy niezbędną dokumentację do ZUS, GUS, wnioski do KRS,

- przeprowadzimy analizę zapisów księgowych przekształcanej lub likwidowanej firmy,

- określimy wartość majątku, salda wierzytelności, zaciągnięte przez firmę zobowiązania,

- działając z upoważnieniem właścicieli, załatwimy wszystkie sprawy w urzędach.

 

Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi i kancelarią notarialną
– uzgodnimy dogodne terminy dla właścicieli firm, aby niezbędne formalności nie zabrały im dużo czasu.

Usługi rachunkowe
Audyt sprawozdawczości finansowej
Usługi kadrowo-płacowe
Analizy ekonomiczne
Badanie i rozliczanie projektów z funduszy UE
Inne usługi
Zakładanie i likwidacja spółek